หมึกสีดำ https://phaiseethong.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=13-05-2013&group=26&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=13-05-2013&group=26&gblog=17 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[มัณฑุกเทพบุตร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=13-05-2013&group=26&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=13-05-2013&group=26&gblog=17 Mon, 13 May 2013 11:54:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=09-12-2011&group=26&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=09-12-2011&group=26&gblog=16 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[จุไรชมวิมานท่านท้าวเวสสุวัณ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=09-12-2011&group=26&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=09-12-2011&group=26&gblog=16 Fri, 09 Dec 2011 15:22:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=09-12-2011&group=26&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=09-12-2011&group=26&gblog=15 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[จุไรชมเขาพระสุเมรุ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=09-12-2011&group=26&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=09-12-2011&group=26&gblog=15 Fri, 09 Dec 2011 15:22:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=09-12-2011&group=26&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=09-12-2011&group=26&gblog=14 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[จุไรชมวิมานท่านท้าววิรุฬหก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=09-12-2011&group=26&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=09-12-2011&group=26&gblog=14 Fri, 09 Dec 2011 15:21:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=09-12-2011&group=26&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=09-12-2011&group=26&gblog=13 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[จุไรเที่ยวชั้นจาตุมหาราช]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=09-12-2011&group=26&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=09-12-2011&group=26&gblog=13 Fri, 09 Dec 2011 15:11:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=30-09-2011&group=26&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=30-09-2011&group=26&gblog=12 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[จุไรไปดาวดึงส์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=30-09-2011&group=26&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=30-09-2011&group=26&gblog=12 Fri, 30 Sep 2011 0:34:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=30-09-2011&group=26&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=30-09-2011&group=26&gblog=11 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[บัณฑุเทพบุตรวิมาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=30-09-2011&group=26&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=30-09-2011&group=26&gblog=11 Fri, 30 Sep 2011 0:14:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-09-2011&group=26&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-09-2011&group=26&gblog=10 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[คนถูกแกล้ง ไปสวรรค์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-09-2011&group=26&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-09-2011&group=26&gblog=10 Thu, 29 Sep 2011 23:57:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=31-10-2011&group=25&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=31-10-2011&group=25&gblog=36 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้าฌานออกฌานพิจารณาขันธ์ ๕]]> หน้า 35เข้าฌานออกฌานพิจารณาขันธ์ ๕          ท่านจะลัดตัดทางก็ตาม แต่ฌา....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=31-10-2011&group=25&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=31-10-2011&group=25&gblog=36 Mon, 31 Oct 2011 17:05:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=31-10-2011&group=25&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=31-10-2011&group=25&gblog=35 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อานุภาพกสิณ ๑๐ ]]> หน้า 34อานุภาพกสิณ ๑๐          กสิณ ๑๐ ประการนี้  เป็นปัจจัยให้แสดงฤทธ....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=31-10-2011&group=25&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=31-10-2011&group=25&gblog=35 Mon, 31 Oct 2011 16:03:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=31-10-2011&group=25&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=31-10-2011&group=25&gblog=34 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[นีลกสิณ]]> หน้า 33นีลกสิณ          นีลกสิณ แปลว่า เพ่งสีเขียว ท่านให้ทำสะดึงขึงด้....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=31-10-2011&group=25&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=31-10-2011&group=25&gblog=34 Mon, 31 Oct 2011 15:55:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=31-10-2011&group=25&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=31-10-2011&group=25&gblog=33 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อาโปกสิณ]]> หน้า 32 อาโปกสิณ อาโปกสิณ อาโป แปลว่า น้ำ กสิณ แปลว่า เพ่ง อาโปกสิณ แป....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=31-10-2011&group=25&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=31-10-2011&group=25&gblog=33 Mon, 31 Oct 2011 15:49:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=31-10-2011&group=25&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=31-10-2011&group=25&gblog=32 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[องค์ฌานในกสิณทั้ง ๑๐ กอง]]> หน้า 31องค์ฌานในกสิณทั้ง ๑๐ กอง          ปฐมฌานมีองค์ ๕ คือ วิตก มีอาร....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=31-10-2011&group=25&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=31-10-2011&group=25&gblog=32 Mon, 31 Oct 2011 15:37:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=02-10-2011&group=25&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=02-10-2011&group=25&gblog=31 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตเข้าสู่ระดับฌาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=02-10-2011&group=25&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=02-10-2011&group=25&gblog=31 Sun, 02 Oct 2011 21:31:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=02-10-2011&group=25&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=02-10-2011&group=25&gblog=30 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[กสิณ]]> หน้า 29                                         กสิณ ปฐวีกสิณ         ....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=02-10-2011&group=25&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=02-10-2011&group=25&gblog=30 Sun, 02 Oct 2011 21:24:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=02-10-2011&group=25&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=02-10-2011&group=25&gblog=29 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[มัชฌิมาปฏิปทา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=02-10-2011&group=25&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=02-10-2011&group=25&gblog=29 Sun, 02 Oct 2011 21:17:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=02-10-2011&group=25&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=02-10-2011&group=25&gblog=28 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[คำสมาทานที่ต่อเสริมกันใหม่]]> หน้า 27 คำสมาทานที่ต่อเสริมกันใหม่ คำสมาทานนี้ นอกจากจะมีมาตามแบบแผนใน....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=02-10-2011&group=25&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=02-10-2011&group=25&gblog=28 Sun, 02 Oct 2011 21:13:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=02-10-2011&group=25&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=02-10-2011&group=25&gblog=27 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[สมาทาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=02-10-2011&group=25&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=02-10-2011&group=25&gblog=27 Sun, 02 Oct 2011 20:59:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=02-10-2011&group=25&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=02-10-2011&group=25&gblog=26 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[แบ่งกรรมฐาน ๔๐ ให้เหมาะแก่จริต]]> หน้า 25แบ่งกรรมฐาน ๔๐ ให้เหมาะแก่จริต                    เพราะอาศัยที่....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=02-10-2011&group=25&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=02-10-2011&group=25&gblog=26 Sun, 02 Oct 2011 20:57:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=02-10-2011&group=25&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=02-10-2011&group=25&gblog=25 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[จริต ๖]]> หน้า 24 จริต ๖ จริต แปลว่า จิตท่องเที่ยว สถานที่จิตท่องเที่ยวหรืออารมณ....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=02-10-2011&group=25&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=02-10-2011&group=25&gblog=25 Sun, 02 Oct 2011 20:52:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=02-10-2011&group=25&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=02-10-2011&group=25&gblog=24 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[การละ]]> หน้า 23ควรกำหนดการละเป็นข้อๆ            เพื่อไม่ให้ยุ่งยากฟั่นเฝือ การ....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=02-10-2011&group=25&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=02-10-2011&group=25&gblog=24 Sun, 02 Oct 2011 20:44:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=02-10-2011&group=25&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=02-10-2011&group=25&gblog=23 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อธิโมกข์]]> หน้า 22         ๔. อธิโมกข์ อธิโมกข์ แปลว่า อารมณ์ที่น้อมใจเชื่อโดยปรา....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=02-10-2011&group=25&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=02-10-2011&group=25&gblog=23 Sun, 02 Oct 2011 20:44:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=01-10-2011&group=25&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=01-10-2011&group=25&gblog=22 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[กฏการปฏิบัติกรรมฐาน]]> หน้า 21 กฏการปฏิบัติกรรมฐานการปฏิบัติพระกรรมฐานในพระพุทธศาสนา มีกฎของก....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=01-10-2011&group=25&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=01-10-2011&group=25&gblog=22 Sat, 01 Oct 2011 20:43:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=06-09-2011&group=25&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=06-09-2011&group=25&gblog=21 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อิทธิบาท ๔]]> หน้า 20                                                             อิ....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=06-09-2011&group=25&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=06-09-2011&group=25&gblog=21 Tue, 06 Sep 2011 22:16:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=06-09-2011&group=25&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=06-09-2011&group=25&gblog=20 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[นิมิต]]> หน้า 19                                                               ....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=06-09-2011&group=25&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=06-09-2011&group=25&gblog=20 Tue, 06 Sep 2011 22:03:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=06-09-2011&group=25&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=06-09-2011&group=25&gblog=19 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อรูปสมาบัติหรืออรูปฌาน]]> หน้า 18อรูปสมาบัติหรืออรูปฌาน             ๑. อากาสานัญจายตะ เพ่งอากาศ ....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=06-09-2011&group=25&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=06-09-2011&group=25&gblog=19 Tue, 06 Sep 2011 22:01:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=06-09-2011&group=25&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=06-09-2011&group=25&gblog=18 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ตติยฌานหรือตติยสมาบัติ]]> หน้า 17ตติยฌานหรือตติยสมาบัติ           ปฐม แปลว่าที่ ๑ ทุติยะ แปลว่าท....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=06-09-2011&group=25&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=06-09-2011&group=25&gblog=18 Tue, 06 Sep 2011 21:58:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=06-09-2011&group=25&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=06-09-2011&group=25&gblog=17 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุติยฌานหรือทุติยสมาบัติ]]> หน้า 16ทุติยฌานหรือทุติยสมาบัติ           ทุติยฌาน แปลว่า ฌานที่ ๒ ทุต....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=06-09-2011&group=25&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=06-09-2011&group=25&gblog=17 Tue, 06 Sep 2011 21:54:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-08-2011&group=25&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-08-2011&group=25&gblog=16 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[สมาบัติ]]> หน้า 15สมาบัติ          คำว่า สมาบัติ แปลว่าถึงพร้อม แปลเหมือนกันกับคำ....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-08-2011&group=25&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-08-2011&group=25&gblog=16 Mon, 29 Aug 2011 23:40:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-08-2011&group=25&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-08-2011&group=25&gblog=15 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อัชฌาสัยปฏิสัมภิทัปปัตโต]]> หน้า 14 ๔. อัชฌาสัยปฏิสัมภิทัปปัตโต อัชฌาสัยของท....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-08-2011&group=25&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-08-2011&group=25&gblog=15 Mon, 29 Aug 2011 23:33:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-08-2011&group=25&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-08-2011&group=25&gblog=14 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ทิพยโสตญาณ]]> หน้า 13ทิพยโสตญาณ          ญาณนี้เป็นญาณในอภิญญาหก  เป็นญาณที่สองรองจา....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-08-2011&group=25&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-08-2011&group=25&gblog=14 Mon, 29 Aug 2011 23:24:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-08-2011&group=25&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-08-2011&group=25&gblog=13 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อัชฌาศัยฉฬภิญโญ ]]> หน้า 12                             ๓. อัชฌาศัยฉฬภิญโญ           อัชฌา....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-08-2011&group=25&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-08-2011&group=25&gblog=13 Thu, 25 Aug 2011 23:43:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-08-2011&group=25&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-08-2011&group=25&gblog=12 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ยถากัมมุตาญาณ]]> หน้า 11๗. ยถากัมมุตาญาณ           ญาณนี้เป็นชื่อของการรู้ผลกรรม คือรู้....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-08-2011&group=25&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-08-2011&group=25&gblog=12 Thu, 25 Aug 2011 23:34:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-08-2011&group=25&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-08-2011&group=25&gblog=11 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อนาคตังสญาณ และ ปัจจุปปันนังสญาณ ]]> หน้า 10๕. อนาคตังสญาณ และ ๖. ปัจจุปปันนังสญาณ            ญาณทั้งสองนี้....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-08-2011&group=25&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-08-2011&group=25&gblog=11 Thu, 25 Aug 2011 23:19:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-08-2011&group=25&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-08-2011&group=25&gblog=10 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อตีตังสญาณ]]> หน้า 9๔. อตีตังสญาณ          อตีตังสญาณ ญาณนี้เป็นญาณรู้เรื่องในอดีต ค....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-08-2011&group=25&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-08-2011&group=25&gblog=10 Thu, 25 Aug 2011 23:16:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=28-11-2011&group=22&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=28-11-2011&group=22&gblog=29 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อานิสงค์ของทานแตกต่างกันดังนี้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=28-11-2011&group=22&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=28-11-2011&group=22&gblog=29 Mon, 28 Nov 2011 12:03:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=31-10-2011&group=22&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=31-10-2011&group=22&gblog=28 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[พระคาถาเงินล้าน เสียงสวดพระวัดท่าซุง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=31-10-2011&group=22&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=31-10-2011&group=22&gblog=28 Mon, 31 Oct 2011 13:00:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-10-2010&group=22&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-10-2010&group=22&gblog=27 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ลาพักบล็อกชั่วคราว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-10-2010&group=22&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-10-2010&group=22&gblog=27 Sun, 17 Oct 2010 14:39:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-10-2010&group=22&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-10-2010&group=22&gblog=26 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[เทศน์วันงานกฐิน หน้า B]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-10-2010&group=22&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-10-2010&group=22&gblog=26 Sun, 17 Oct 2010 14:21:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-10-2010&group=22&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-10-2010&group=22&gblog=25 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[เทศน์วันงานกฐิน หน้า A]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-10-2010&group=22&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-10-2010&group=22&gblog=25 Sun, 17 Oct 2010 14:26:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-10-2010&group=22&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-10-2010&group=22&gblog=24 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[เทศน์วันออกพรรษา 12 ต.ค.35 หน้า B]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-10-2010&group=22&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-10-2010&group=22&gblog=24 Sun, 17 Oct 2010 14:21:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-10-2010&group=22&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-10-2010&group=22&gblog=23 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[เทศน์วันออกพรรษา 11 ต.ค.35 หน้า A]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-10-2010&group=22&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-10-2010&group=22&gblog=23 Sun, 17 Oct 2010 14:20:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=27-07-2010&group=22&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=27-07-2010&group=22&gblog=22 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[เทศน์วันเข้าพรรษา ตอนจบ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=27-07-2010&group=22&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=27-07-2010&group=22&gblog=22 Tue, 27 Jul 2010 0:43:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-07-2010&group=22&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-07-2010&group=22&gblog=21 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[เทศน์วันเข้าพรรษา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-07-2010&group=22&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-07-2010&group=22&gblog=21 Thu, 22 Jul 2010 8:04:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-08-2009&group=22&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-08-2009&group=22&gblog=20 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อานิสงส์กฐินทาน ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-08-2009&group=22&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-08-2009&group=22&gblog=20 Mon, 24 Aug 2009 21:36:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-08-2009&group=22&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-08-2009&group=22&gblog=19 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อานิสงส์ของทาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-08-2009&group=22&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-08-2009&group=22&gblog=19 Sat, 22 Aug 2009 21:02:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-08-2009&group=22&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-08-2009&group=22&gblog=18 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-08-2009&group=22&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-08-2009&group=22&gblog=18 Sat, 22 Aug 2009 0:02:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=20-08-2009&group=22&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=20-08-2009&group=22&gblog=17 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อานิสงส์การถวายพระไตรปิฎก (พระสารีบุตร) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=20-08-2009&group=22&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=20-08-2009&group=22&gblog=17 Thu, 20 Aug 2009 18:43:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-08-2009&group=22&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-08-2009&group=22&gblog=16 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อานิสงส์ถวายไม้กวาด (พระนางโรหิณี) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-08-2009&group=22&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-08-2009&group=22&gblog=16 Tue, 18 Aug 2009 23:23:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-08-2009&group=22&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-08-2009&group=22&gblog=15 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อานิสงส์การซ่อมแซมพระพุทธรูป (นางวิสาขา) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-08-2009&group=22&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-08-2009&group=22&gblog=15 Mon, 17 Aug 2009 11:33:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=15-08-2009&group=22&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=15-08-2009&group=22&gblog=14 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อานิสงส์เวลาทำบุญภาชนะทุกอย่างต้องสะอาด (พระนางรูปนันทาเถรี)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=15-08-2009&group=22&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=15-08-2009&group=22&gblog=14 Sat, 15 Aug 2009 0:01:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=13-08-2009&group=22&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=13-08-2009&group=22&gblog=13 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อานิสงส์การทำบุญด้วยแสงไฟ (พระอนุรุทธ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=13-08-2009&group=22&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=13-08-2009&group=22&gblog=13 Thu, 13 Aug 2009 0:06:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=13-08-2009&group=22&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=13-08-2009&group=22&gblog=12 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อานิสงส์เกาะบุญชายผ้าเหลืองลูกชาย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=13-08-2009&group=22&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=13-08-2009&group=22&gblog=12 Thu, 13 Aug 2009 7:22:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=31-10-2011&group=21&gblog=65 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=31-10-2011&group=21&gblog=65 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมฐาน 40 โดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=31-10-2011&group=21&gblog=65 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=31-10-2011&group=21&gblog=65 Mon, 31 Oct 2011 21:39:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=03-08-2010&group=21&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=03-08-2010&group=21&gblog=64 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[กสิณ 10]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=03-08-2010&group=21&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=03-08-2010&group=21&gblog=64 Tue, 03 Aug 2010 0:28:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-06-2010&group=21&gblog=63 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-06-2010&group=21&gblog=63 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[กฎการปฏิบัติกรรมฐาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-06-2010&group=21&gblog=63 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-06-2010&group=21&gblog=63 Tue, 29 Jun 2010 21:09:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=26-05-2010&group=21&gblog=62 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=26-05-2010&group=21&gblog=62 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[เทวตานุสสติกรรมฐาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=26-05-2010&group=21&gblog=62 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=26-05-2010&group=21&gblog=62 Wed, 26 May 2010 0:00:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=10-05-2010&group=21&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=10-05-2010&group=21&gblog=61 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อานาปานุสสติกรรมฐาน ตอนที่ ๑๘ / ๑๘ (ตอนจบ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=10-05-2010&group=21&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=10-05-2010&group=21&gblog=61 Mon, 10 May 2010 13:06:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=03-05-2010&group=21&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=03-05-2010&group=21&gblog=59 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อานาปานุสสติกรรมฐาน ตอนที่ ๑๗ / ๑๘]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=03-05-2010&group=21&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=03-05-2010&group=21&gblog=59 Mon, 03 May 2010 21:45:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=05-04-2010&group=21&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=05-04-2010&group=21&gblog=58 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อานาปานุสสติกรรมฐาน ตอนที่ ๑๖ / ๑๘]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=05-04-2010&group=21&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=05-04-2010&group=21&gblog=58 Mon, 05 Apr 2010 21:12:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=31-03-2010&group=21&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=31-03-2010&group=21&gblog=57 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อานาปานุสสติกรรมฐาน ตอนที่ ๑๕ / ๑๘]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=31-03-2010&group=21&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=31-03-2010&group=21&gblog=57 Wed, 31 Mar 2010 11:17:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-03-2010&group=21&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-03-2010&group=21&gblog=55 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อานาปานุสสติกรรมฐาน ตอนที่ ๑๔ / ๑๘]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-03-2010&group=21&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-03-2010&group=21&gblog=55 Wed, 24 Mar 2010 11:41:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=20-03-2010&group=21&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=20-03-2010&group=21&gblog=54 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อานาปานุสสติกรรมฐาน ตอนที่ ๑๓ / ๑๘]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=20-03-2010&group=21&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=20-03-2010&group=21&gblog=54 Sat, 20 Mar 2010 12:00:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=16-03-2010&group=21&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=16-03-2010&group=21&gblog=53 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อานาปานุสสติกรรมฐาน ตอนที่ ๑๒ / ๑๘]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=16-03-2010&group=21&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=16-03-2010&group=21&gblog=53 Tue, 16 Mar 2010 21:25:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-03-2010&group=21&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-03-2010&group=21&gblog=52 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อานาปานุสสติกรรมฐาน ตอนที่ ๑๑ / ๑๘]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-03-2010&group=21&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-03-2010&group=21&gblog=52 Mon, 08 Mar 2010 22:38:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-03-2010&group=21&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-03-2010&group=21&gblog=51 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อานาปานุสสติกรรมฐาน ตอนที่ ๑๐ / ๑๘]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-03-2010&group=21&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-03-2010&group=21&gblog=51 Mon, 08 Mar 2010 22:35:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-03-2010&group=21&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-03-2010&group=21&gblog=50 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อานาปานุสสติกรรมฐาน ตอนที่ ๙ / ๑๘]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-03-2010&group=21&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-03-2010&group=21&gblog=50 Mon, 08 Mar 2010 22:34:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-03-2010&group=21&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-03-2010&group=21&gblog=49 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อานาปานุสสติกรรมฐาน ตอนที่ ๘ / ๑๘ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-03-2010&group=21&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-03-2010&group=21&gblog=49 Mon, 08 Mar 2010 22:33:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-02-2010&group=21&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-02-2010&group=21&gblog=48 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อานาปานุสสติกรรมฐาน ตอนที่ ๗ / ๑๘]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-02-2010&group=21&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-02-2010&group=21&gblog=48 Thu, 25 Feb 2010 0:01:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-02-2010&group=21&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-02-2010&group=21&gblog=47 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อานาปานุสสติกรรมฐาน ตอนที่ ๖ / ๑๘]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-02-2010&group=21&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-02-2010&group=21&gblog=47 Thu, 18 Feb 2010 22:30:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=13-02-2010&group=21&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=13-02-2010&group=21&gblog=46 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อานาปานุสสติกรรมฐาน ตอนที่ ๕ / ๑๘]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=13-02-2010&group=21&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=13-02-2010&group=21&gblog=46 Sat, 13 Feb 2010 22:41:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=16-01-2010&group=21&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=16-01-2010&group=21&gblog=44 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อานาปานุสสติกรรมฐาน ตอนที่ ๔ / ๑๘]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=16-01-2010&group=21&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=16-01-2010&group=21&gblog=44 Sat, 16 Jan 2010 21:38:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=13-01-2010&group=21&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=13-01-2010&group=21&gblog=43 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อานาปานุสสติกรรมฐาน ตอนที่ ๓ / ๑๘]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=13-01-2010&group=21&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=13-01-2010&group=21&gblog=43 Wed, 13 Jan 2010 19:20:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-01-2010&group=21&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-01-2010&group=21&gblog=42 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อานาปานุสสติกรรมฐาน ตอนที่ ๒ / ๑๘]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-01-2010&group=21&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-01-2010&group=21&gblog=42 Fri, 08 Jan 2010 21:50:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-12-2009&group=21&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-12-2009&group=21&gblog=35 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อานาปานุสสติกรรมฐาน ตอนที่ ๑ / ๑๘]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-12-2009&group=21&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-12-2009&group=21&gblog=35 Fri, 25 Dec 2009 2:34:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=20-10-2009&group=21&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=20-10-2009&group=21&gblog=34 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธานุสติถึงสมาบัติ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=20-10-2009&group=21&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=20-10-2009&group=21&gblog=34 Tue, 20 Oct 2009 20:29:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=01-10-2009&group=21&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=01-10-2009&group=21&gblog=33 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อานาปานสติ ในหนังสือกรรมฐาน ๔๐]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=01-10-2009&group=21&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=01-10-2009&group=21&gblog=33 Thu, 01 Oct 2009 19:57:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=21-09-2009&group=21&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=21-09-2009&group=21&gblog=31 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[มรณานุสติกรรมฐาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=21-09-2009&group=21&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=21-09-2009&group=21&gblog=31 Mon, 21 Sep 2009 23:01:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-09-2009&group=21&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-09-2009&group=21&gblog=30 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อาหาเรปฏิกูลสัญญา หน้าที่ 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-09-2009&group=21&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-09-2009&group=21&gblog=30 Fri, 18 Sep 2009 20:38:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=16-09-2009&group=21&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=16-09-2009&group=21&gblog=29 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อาหาเรปฏิกูลสัญญา หน้าที่ 1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=16-09-2009&group=21&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=16-09-2009&group=21&gblog=29 Wed, 16 Sep 2009 18:13:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-08-2009&group=21&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-08-2009&group=21&gblog=26 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[สมาบัติ ตอนที่ 5]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-08-2009&group=21&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-08-2009&group=21&gblog=26 Sat, 08 Aug 2009 0:01:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=07-08-2009&group=21&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=07-08-2009&group=21&gblog=25 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[สมาบัติ ตอนที่ 4]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=07-08-2009&group=21&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=07-08-2009&group=21&gblog=25 Fri, 07 Aug 2009 22:34:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=05-08-2009&group=21&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=05-08-2009&group=21&gblog=24 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[สมาบัติ ตอนที่ 3]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=05-08-2009&group=21&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=05-08-2009&group=21&gblog=24 Wed, 05 Aug 2009 19:25:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=02-08-2009&group=21&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=02-08-2009&group=21&gblog=23 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[สมาบัติ ตอนที่ 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=02-08-2009&group=21&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=02-08-2009&group=21&gblog=23 Sun, 02 Aug 2009 22:49:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=27-07-2009&group=21&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=27-07-2009&group=21&gblog=22 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[สมาบัติ ตอนที่ 1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=27-07-2009&group=21&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=27-07-2009&group=21&gblog=22 Mon, 27 Jul 2009 20:23:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=27-07-2009&group=21&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=27-07-2009&group=21&gblog=21 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน ๔๐ กอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=27-07-2009&group=21&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=27-07-2009&group=21&gblog=21 Mon, 27 Jul 2009 18:17:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=27-07-2009&group=21&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=27-07-2009&group=21&gblog=20 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[๔. อัชฌาสัยปฏิสัมภิทัปปัตโต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=27-07-2009&group=21&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=27-07-2009&group=21&gblog=20 Mon, 27 Jul 2009 18:10:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=27-07-2009&group=21&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=27-07-2009&group=21&gblog=19 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[๓. อัชฌาสัยฉฬภิญโญ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=27-07-2009&group=21&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=27-07-2009&group=21&gblog=19 Mon, 27 Jul 2009 17:48:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=27-07-2009&group=21&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=27-07-2009&group=21&gblog=18 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[๒. อัชฌาสัยเตวิชโช ตอนที่ 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=27-07-2009&group=21&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=27-07-2009&group=21&gblog=18 Mon, 27 Jul 2009 15:23:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=27-07-2009&group=21&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=27-07-2009&group=21&gblog=17 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[๒. อัชฌาสัยเตวิชโช ตอนที่ 1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=27-07-2009&group=21&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=27-07-2009&group=21&gblog=17 Mon, 27 Jul 2009 15:19:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=28-11-2011&group=20&gblog=77 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=28-11-2011&group=20&gblog=77 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[นรกขุมที่ ๙]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=28-11-2011&group=20&gblog=77 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=28-11-2011&group=20&gblog=77 Mon, 28 Nov 2011 14:03:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=23-08-2010&group=20&gblog=75 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=23-08-2010&group=20&gblog=75 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อุมาฑันตี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=23-08-2010&group=20&gblog=75 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=23-08-2010&group=20&gblog=75 Mon, 23 Aug 2010 17:50:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=07-07-2010&group=20&gblog=72 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=07-07-2010&group=20&gblog=72 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมปัญหา จากการปฏิบัติ ๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=07-07-2010&group=20&gblog=72 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=07-07-2010&group=20&gblog=72 Wed, 07 Jul 2010 17:45:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-05-2010&group=20&gblog=70 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-05-2010&group=20&gblog=70 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำบุญจะต้องอธิษฐานไหม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-05-2010&group=20&gblog=70 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-05-2010&group=20&gblog=70 Mon, 17 May 2010 21:03:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=19-04-2010&group=20&gblog=69 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=19-04-2010&group=20&gblog=69 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[หนีนรก ตอนที่ ๒๔ - จริยาของพระโสดาบัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=19-04-2010&group=20&gblog=69 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=19-04-2010&group=20&gblog=69 Mon, 19 Apr 2010 13:37:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=11-04-2010&group=20&gblog=67 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=11-04-2010&group=20&gblog=67 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[หนีนรก ตอนที่ ๒๓ - องค์ของพระโสดาบัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=11-04-2010&group=20&gblog=67 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=11-04-2010&group=20&gblog=67 Sun, 11 Apr 2010 10:16:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=05-04-2010&group=20&gblog=66 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=05-04-2010&group=20&gblog=66 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[หนีนรก ตอนที่ ๒๒ - การปฏิบัติตนเพื่อหนีนรกแบบง่าย ๆ (ต่อ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=05-04-2010&group=20&gblog=66 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=05-04-2010&group=20&gblog=66 Mon, 05 Apr 2010 15:57:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-02-2010&group=20&gblog=65 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-02-2010&group=20&gblog=65 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[หนีนรก ตอนที่ ๒๑ - การปฏิบัติตนเพื่อหนีนรกแบบง่าย ๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-02-2010&group=20&gblog=65 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-02-2010&group=20&gblog=65 Mon, 08 Feb 2010 20:19:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=31-01-2010&group=20&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=31-01-2010&group=20&gblog=64 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[หนีนรก ตอนที่ ๒๐ - สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=31-01-2010&group=20&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=31-01-2010&group=20&gblog=64 Sun, 31 Jan 2010 22:46:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-01-2010&group=20&gblog=63 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-01-2010&group=20&gblog=63 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[หนีนรก ตอนที่ ๑๙ - กรรมบถ ๑๐ ข้อที่ ๙ พยาบาท]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-01-2010&group=20&gblog=63 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-01-2010&group=20&gblog=63 Fri, 29 Jan 2010 21:46:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=28-01-2010&group=20&gblog=62 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=28-01-2010&group=20&gblog=62 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[หนีนรก ตอนที่ ๑๘ - อานิสงส์ของกรรมบถ ๑๐ ข้อที่ ๔]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=28-01-2010&group=20&gblog=62 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=28-01-2010&group=20&gblog=62 Thu, 28 Jan 2010 0:28:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=26-01-2010&group=20&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=26-01-2010&group=20&gblog=61 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[หนีนรก ตอนที่ ๑๗ - ศีลข้อที่ ๕]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=26-01-2010&group=20&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=26-01-2010&group=20&gblog=61 Tue, 26 Jan 2010 22:17:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-01-2010&group=20&gblog=60 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-01-2010&group=20&gblog=60 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[หนีนรก ตอนที่ ๑๖ - คาถามหาเสน่ห์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-01-2010&group=20&gblog=60 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-01-2010&group=20&gblog=60 Mon, 25 Jan 2010 0:07:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-12-2009&group=20&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-12-2009&group=20&gblog=59 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[หนีนรก ตอนที่ ๑๕ - ศีลและกรรมบถ ๑๐ ข้อที่ ๓]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-12-2009&group=20&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-12-2009&group=20&gblog=59 Fri, 25 Dec 2009 3:04:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=04-12-2009&group=20&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=04-12-2009&group=20&gblog=58 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[หนีนรก ตอนที่ ๑๔ - ศีลและกรรมบถ ๑๐ ข้อที่ ๒]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=04-12-2009&group=20&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=04-12-2009&group=20&gblog=58 Fri, 04 Dec 2009 18:45:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-11-2009&group=20&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-11-2009&group=20&gblog=57 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[หนีนรก ตอนที่ ๑๓ - อานิสงส์ของการรักษาศีลข้อที่ ๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-11-2009&group=20&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-11-2009&group=20&gblog=57 Sun, 22 Nov 2009 19:52:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-11-2009&group=20&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-11-2009&group=20&gblog=56 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[หนีนรก ตอนที่ ๑๒ - การปฏิบัติตนในศีลข้อที่ ๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-11-2009&group=20&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-11-2009&group=20&gblog=56 Wed, 18 Nov 2009 12:01:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=07-11-2009&group=20&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=07-11-2009&group=20&gblog=55 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[หนีนรก ตอนที่ ๑๑ - เปิดประตูให้พบทางสวรรค์ พรหมและพระนิพพาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=07-11-2009&group=20&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=07-11-2009&group=20&gblog=55 Sat, 07 Nov 2009 9:20:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=28-10-2009&group=20&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=28-10-2009&group=20&gblog=54 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[หนีนรก ตอนที่ ๑๐ - อารมณ์เป็นสุขเพราะกำลังสมาธิ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=28-10-2009&group=20&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=28-10-2009&group=20&gblog=54 Wed, 28 Oct 2009 19:19:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=23-10-2009&group=20&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=23-10-2009&group=20&gblog=53 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[หนีนรก ตอนที่ ๙ - การเจริญสมาธิในพุทธานุสสติกรรมฐาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=23-10-2009&group=20&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=23-10-2009&group=20&gblog=53 Fri, 23 Oct 2009 21:39:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=16-10-2009&group=20&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=16-10-2009&group=20&gblog=47 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[หนีนรก ตอนที่ ๘ - วิธีปฏิบัติให้จิตเป็นสมาธิ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=16-10-2009&group=20&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=16-10-2009&group=20&gblog=47 Fri, 16 Oct 2009 8:39:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=13-10-2009&group=20&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=13-10-2009&group=20&gblog=45 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[หนีนรก ตอนที่ ๗ - พุทธานุสสติกรรมฐาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=13-10-2009&group=20&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=13-10-2009&group=20&gblog=45 Tue, 13 Oct 2009 1:30:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=07-10-2009&group=20&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=07-10-2009&group=20&gblog=44 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[หนีนรก ตอนที่ ๖ - จิตข้องอยู่ในทรัพย์สมบัติ ตายแล้วไปอบายภูม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=07-10-2009&group=20&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=07-10-2009&group=20&gblog=44 Wed, 07 Oct 2009 13:08:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=28-09-2009&group=20&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=28-09-2009&group=20&gblog=43 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[หนีนรก ตอนที่ ๕ - อบายภูมิเบื้องต้น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=28-09-2009&group=20&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=28-09-2009&group=20&gblog=43 Mon, 28 Sep 2009 19:34:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-09-2009&group=20&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-09-2009&group=20&gblog=42 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[หนีนรก ตอนที่ ๔ - อารมณ์คิดฟุ้ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-09-2009&group=20&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-09-2009&group=20&gblog=42 Thu, 24 Sep 2009 11:34:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=13-09-2009&group=20&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=13-09-2009&group=20&gblog=41 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[หนีนรก ตอนที่ ๓ - ปฏิบัติตนไม่ครบไปสวรรค์ได้ ไปนรกได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=13-09-2009&group=20&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=13-09-2009&group=20&gblog=41 Sun, 13 Sep 2009 9:44:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-08-2009&group=20&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-08-2009&group=20&gblog=39 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[หนีนรก ตอนที่ ๒ - ลักษณะแห่งการหนีบาป]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-08-2009&group=20&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-08-2009&group=20&gblog=39 Sat, 29 Aug 2009 23:15:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=26-08-2009&group=20&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=26-08-2009&group=20&gblog=38 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[หนีนรก ตอนที่ ๑ - การปฏิบัติตนเพื่อหนีบาป]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=26-08-2009&group=20&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=26-08-2009&group=20&gblog=38 Wed, 26 Aug 2009 15:27:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-07-2009&group=20&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-07-2009&group=20&gblog=12 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีฝึกกรรมฐานด้วยตนเองแบบง่าย ๆ หน้า 5]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-07-2009&group=20&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-07-2009&group=20&gblog=12 Sat, 25 Jul 2009 17:10:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=20-07-2009&group=20&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=20-07-2009&group=20&gblog=11 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีฝึกกรรมฐานด้วยตนเองแบบง่าย ๆ หน้า 4]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=20-07-2009&group=20&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=20-07-2009&group=20&gblog=11 Mon, 20 Jul 2009 19:18:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-07-2009&group=20&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-07-2009&group=20&gblog=10 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีฝึกกรรมฐานด้วยตนเองแบบง่าย ๆ หน้า 3]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-07-2009&group=20&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-07-2009&group=20&gblog=10 Fri, 17 Jul 2009 19:55:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=06-05-2013&group=18&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=06-05-2013&group=18&gblog=18 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ตายแล้วไปไหน ๓ (จบ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=06-05-2013&group=18&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=06-05-2013&group=18&gblog=18 Mon, 06 May 2013 18:46:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=06-05-2013&group=18&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=06-05-2013&group=18&gblog=17 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ตายแล้วไปไหน ๒ / ๓]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=06-05-2013&group=18&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=06-05-2013&group=18&gblog=17 Mon, 06 May 2013 18:45:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=06-05-2013&group=18&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=06-05-2013&group=18&gblog=16 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ตายแล้วไปไหน ๑ / ๓]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=06-05-2013&group=18&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=06-05-2013&group=18&gblog=16 Mon, 06 May 2013 18:44:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-03-2013&group=18&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-03-2013&group=18&gblog=15 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[สมาทานพระกรรมฐาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-03-2013&group=18&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-03-2013&group=18&gblog=15 Mon, 25 Mar 2013 19:36:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=01-11-2011&group=18&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=01-11-2011&group=18&gblog=14 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก (ฉบับเดิม)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=01-11-2011&group=18&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=01-11-2011&group=18&gblog=14 Tue, 01 Nov 2011 0:17:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=12-08-2010&group=18&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=12-08-2010&group=18&gblog=12 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ค่าน้ำนม โดย ชาญ เย็นแข ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=12-08-2010&group=18&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=12-08-2010&group=18&gblog=12 Thu, 12 Aug 2010 9:02:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=10-08-2010&group=17&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=10-08-2010&group=17&gblog=55 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[วัน อังคาร ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ เป็น วันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘/๘ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=10-08-2010&group=17&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=10-08-2010&group=17&gblog=55 Tue, 10 Aug 2010 10:11:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=02-01-2010&group=17&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=02-01-2010&group=17&gblog=54 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ส.ค.ส. ปีใหม่ จาก หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=02-01-2010&group=17&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=02-01-2010&group=17&gblog=54 Sat, 02 Jan 2010 13:31:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=28-12-2009&group=17&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=28-12-2009&group=17&gblog=53 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ ตอนที่ ๑๒ (ตอนจบ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=28-12-2009&group=17&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=28-12-2009&group=17&gblog=53 Mon, 28 Dec 2009 13:31:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-12-2009&group=17&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-12-2009&group=17&gblog=51 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ ตอนที่ ๑๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-12-2009&group=17&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-12-2009&group=17&gblog=51 Thu, 24 Dec 2009 23:33:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-12-2009&group=17&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-12-2009&group=17&gblog=50 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ ตอนที่ ๑๐]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-12-2009&group=17&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-12-2009&group=17&gblog=50 Tue, 22 Dec 2009 4:44:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=20-12-2009&group=17&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=20-12-2009&group=17&gblog=49 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ ตอนที่ ๙]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=20-12-2009&group=17&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=20-12-2009&group=17&gblog=49 Sun, 20 Dec 2009 0:04:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-12-2009&group=17&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-12-2009&group=17&gblog=47 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ ตอนที่ ๘]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-12-2009&group=17&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-12-2009&group=17&gblog=47 Thu, 17 Dec 2009 22:17:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=16-12-2009&group=17&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=16-12-2009&group=17&gblog=46 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ ตอนที่ ๗]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=16-12-2009&group=17&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=16-12-2009&group=17&gblog=46 Wed, 16 Dec 2009 22:05:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=14-12-2009&group=17&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=14-12-2009&group=17&gblog=45 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ ตอนที่ ๖]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=14-12-2009&group=17&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=14-12-2009&group=17&gblog=45 Mon, 14 Dec 2009 16:13:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=10-12-2009&group=17&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=10-12-2009&group=17&gblog=44 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ ตอนที่ ๕]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=10-12-2009&group=17&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=10-12-2009&group=17&gblog=44 Thu, 10 Dec 2009 22:48:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-12-2009&group=17&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-12-2009&group=17&gblog=43 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ ตอนที่ ๔]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-12-2009&group=17&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-12-2009&group=17&gblog=43 Tue, 08 Dec 2009 21:22:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=01-12-2009&group=17&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=01-12-2009&group=17&gblog=42 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ ตอนที่ ๓]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=01-12-2009&group=17&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=01-12-2009&group=17&gblog=42 Tue, 01 Dec 2009 21:08:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=30-11-2009&group=17&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=30-11-2009&group=17&gblog=41 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ ตอนที่ ๒]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=30-11-2009&group=17&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=30-11-2009&group=17&gblog=41 Mon, 30 Nov 2009 22:43:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-11-2009&group=17&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-11-2009&group=17&gblog=40 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ ตอนที่ ๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-11-2009&group=17&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-11-2009&group=17&gblog=40 Sun, 29 Nov 2009 23:21:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=28-11-2009&group=17&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=28-11-2009&group=17&gblog=35 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[บทบวงสรวงและชุมนุมเทวดา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=28-11-2009&group=17&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=28-11-2009&group=17&gblog=35 Sat, 28 Nov 2009 11:03:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-11-2009&group=17&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-11-2009&group=17&gblog=25 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[สมาทานศีล ๘]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-11-2009&group=17&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-11-2009&group=17&gblog=25 Wed, 25 Nov 2009 23:21:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-11-2009&group=17&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-11-2009&group=17&gblog=24 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[คาถาเงินล้าน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-11-2009&group=17&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-11-2009&group=17&gblog=24 Wed, 25 Nov 2009 23:07:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-11-2009&group=17&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-11-2009&group=17&gblog=21 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[คำสมาทานพระกรรมฐาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-11-2009&group=17&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-11-2009&group=17&gblog=21 Wed, 25 Nov 2009 22:56:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-11-2009&group=17&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-11-2009&group=17&gblog=20 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[คำอุทิศส่วนกุศล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-11-2009&group=17&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-11-2009&group=17&gblog=20 Wed, 25 Nov 2009 22:49:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=13-11-2009&group=17&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=13-11-2009&group=17&gblog=19 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[กากะเปรต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=13-11-2009&group=17&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=13-11-2009&group=17&gblog=19 Fri, 13 Nov 2009 7:05:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=10-11-2009&group=17&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=10-11-2009&group=17&gblog=17 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[สาตะกีเทพธิดา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=10-11-2009&group=17&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=10-11-2009&group=17&gblog=17 Tue, 10 Nov 2009 19:56:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=15-10-2009&group=17&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=15-10-2009&group=17&gblog=16 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[คนจะตาย จะเห็นนิมิตก่อน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=15-10-2009&group=17&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=15-10-2009&group=17&gblog=16 Thu, 15 Oct 2009 21:48:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=11-08-2009&group=17&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=11-08-2009&group=17&gblog=15 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้ากรรมนายเวร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=11-08-2009&group=17&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=11-08-2009&group=17&gblog=15 Tue, 11 Aug 2009 15:55:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=11-07-2009&group=17&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=11-07-2009&group=17&gblog=13 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[กรวดน้ำ ถ้าเราไม่ได้เทน้ำ แค่ใช้จิตอุทิศ/ที่ให้ผู้ร้บจะได้รับหรือไม่?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=11-07-2009&group=17&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=11-07-2009&group=17&gblog=13 Sat, 11 Jul 2009 17:09:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=16-06-2009&group=17&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=16-06-2009&group=17&gblog=12 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[พรหมวิหารสี่ ตอนที่ 6 (ตอนจบ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=16-06-2009&group=17&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=16-06-2009&group=17&gblog=12 Tue, 16 Jun 2009 10:59:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=04-06-2009&group=17&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=04-06-2009&group=17&gblog=11 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[พรหมวิหารสี่ ตอนที่ 5]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=04-06-2009&group=17&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=04-06-2009&group=17&gblog=11 Thu, 04 Jun 2009 14:19:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=01-06-2009&group=17&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=01-06-2009&group=17&gblog=10 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[พรหมวิหารสี่ ตอนที่ 4 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=01-06-2009&group=17&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=01-06-2009&group=17&gblog=10 Mon, 01 Jun 2009 22:21:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=05-07-2012&group=16&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=05-07-2012&group=16&gblog=20 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติพระบุญนาคเที่ยวกรรมฐาน ๑๒]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=05-07-2012&group=16&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=05-07-2012&group=16&gblog=20 Thu, 05 Jul 2012 13:49:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=28-11-2011&group=16&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=28-11-2011&group=16&gblog=19 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[รำลึกถึงหลวงปู่บุดดา ถาวโร ตอนที่ ๒]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=28-11-2011&group=16&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=28-11-2011&group=16&gblog=19 Mon, 28 Nov 2011 13:34:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=28-11-2011&group=16&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=28-11-2011&group=16&gblog=18 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[รำลึกถึงหลวงปู่บุดดา ถาวโร ตอนที่ ๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=28-11-2011&group=16&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=28-11-2011&group=16&gblog=18 Mon, 28 Nov 2011 13:22:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-11-2010&group=16&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-11-2010&group=16&gblog=17 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติพระบุญนาคเที่ยวกรรมฐาน ๑๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-11-2010&group=16&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-11-2010&group=16&gblog=17 Wed, 24 Nov 2010 10:35:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-11-2010&group=16&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-11-2010&group=16&gblog=16 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติพระบุญนาคเที่ยวกรรมฐาน ๑๐]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-11-2010&group=16&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-11-2010&group=16&gblog=16 Wed, 24 Nov 2010 10:00:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-11-2010&group=16&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-11-2010&group=16&gblog=15 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติพระบุญนาคเที่ยวกรรมฐาน ๙]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-11-2010&group=16&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-11-2010&group=16&gblog=15 Wed, 24 Nov 2010 9:40:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-11-2010&group=16&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-11-2010&group=16&gblog=14 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติพระบุญนาคเที่ยวกรรมฐาน ๘]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-11-2010&group=16&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-11-2010&group=16&gblog=14 Wed, 24 Nov 2010 9:28:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=30-09-2010&group=16&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=30-09-2010&group=16&gblog=13 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติพระบุญนาคเที่ยวกรรมฐาน ๗]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=30-09-2010&group=16&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=30-09-2010&group=16&gblog=13 Thu, 30 Sep 2010 9:46:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=12-09-2010&group=16&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=12-09-2010&group=16&gblog=12 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติพระบุญนาคเที่ยวกรรมฐาน ๖]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=12-09-2010&group=16&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=12-09-2010&group=16&gblog=12 Sun, 12 Sep 2010 19:46:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=07-09-2010&group=16&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=07-09-2010&group=16&gblog=11 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติพระบุญนาคเที่ยวกรรมฐาน ๕]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=07-09-2010&group=16&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=07-09-2010&group=16&gblog=11 Tue, 07 Sep 2010 12:29:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=30-08-2010&group=16&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=30-08-2010&group=16&gblog=10 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติพระบุญนาคเที่ยวกรรมฐาน ๔]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=30-08-2010&group=16&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=30-08-2010&group=16&gblog=10 Mon, 30 Aug 2010 23:18:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=09-12-2011&group=15&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=09-12-2011&group=15&gblog=46 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ปกิณกะธรรม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=09-12-2011&group=15&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=09-12-2011&group=15&gblog=46 Fri, 09 Dec 2011 14:43:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=09-12-2011&group=15&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=09-12-2011&group=15&gblog=45 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[บวชเพื่อความดับไม่มีเชื้อ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=09-12-2011&group=15&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=09-12-2011&group=15&gblog=45 Fri, 09 Dec 2011 10:22:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=09-12-2011&group=15&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=09-12-2011&group=15&gblog=44 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[สักกายทิฏฐิตัวเดียว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=09-12-2011&group=15&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=09-12-2011&group=15&gblog=44 Fri, 09 Dec 2011 14:33:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=09-12-2011&group=15&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=09-12-2011&group=15&gblog=43 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อุบายการละสักกายทิฏฐิ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=09-12-2011&group=15&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=09-12-2011&group=15&gblog=43 Fri, 09 Dec 2011 14:00:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=10-09-2009&group=15&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=10-09-2009&group=15&gblog=42 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ทางสายพระนิพพาน ตอนที่ 14 (ตอนจบ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=10-09-2009&group=15&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=10-09-2009&group=15&gblog=42 Thu, 10 Sep 2009 17:49:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=07-09-2009&group=15&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=07-09-2009&group=15&gblog=41 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ทางสายพระนิพพาน ตอนที่ 13]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=07-09-2009&group=15&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=07-09-2009&group=15&gblog=41 Mon, 07 Sep 2009 22:40:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=03-09-2009&group=15&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=03-09-2009&group=15&gblog=40 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ทางสายพระนิพพาน ตอนที่ 12]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=03-09-2009&group=15&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=03-09-2009&group=15&gblog=40 Thu, 03 Sep 2009 18:38:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=10-08-2009&group=15&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=10-08-2009&group=15&gblog=39 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ทางสายพระนิพพาน ตอนที่ 11]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=10-08-2009&group=15&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=10-08-2009&group=15&gblog=39 Mon, 10 Aug 2009 21:49:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=15-07-2009&group=15&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=15-07-2009&group=15&gblog=38 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ทางสายพระนิพพาน ตอนที่ 10]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=15-07-2009&group=15&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=15-07-2009&group=15&gblog=38 Wed, 15 Jul 2009 20:15:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=03-07-2009&group=15&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=03-07-2009&group=15&gblog=37 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ทางสายพระนิพพาน ตอนที่ 9]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=03-07-2009&group=15&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=03-07-2009&group=15&gblog=37 Fri, 03 Jul 2009 21:09:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=01-07-2009&group=15&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=01-07-2009&group=15&gblog=35 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ทางสายพระนิพพาน ตอนที่ 8]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=01-07-2009&group=15&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=01-07-2009&group=15&gblog=35 Wed, 01 Jul 2009 20:30:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-06-2009&group=15&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-06-2009&group=15&gblog=34 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ทางสายพระนิพพาน ตอนที่ 7]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-06-2009&group=15&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-06-2009&group=15&gblog=34 Mon, 29 Jun 2009 12:44:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-06-2009&group=15&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-06-2009&group=15&gblog=33 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ทางสายพระนิพพาน ตอนที่ 6]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-06-2009&group=15&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-06-2009&group=15&gblog=33 Thu, 25 Jun 2009 9:32:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-06-2009&group=15&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-06-2009&group=15&gblog=32 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ทางสายพระนิพพาน ตอนที่ 5]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-06-2009&group=15&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-06-2009&group=15&gblog=32 Mon, 22 Jun 2009 10:09:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-06-2009&group=15&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-06-2009&group=15&gblog=21 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ทางสายพระนิพพาน ตอนที่ 4]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-06-2009&group=15&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-06-2009&group=15&gblog=21 Thu, 18 Jun 2009 18:46:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-06-2009&group=15&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-06-2009&group=15&gblog=20 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ทางสายพระนิพพาน ตอนที่ 3]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-06-2009&group=15&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-06-2009&group=15&gblog=20 Wed, 17 Jun 2009 13:57:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=11-06-2009&group=15&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=11-06-2009&group=15&gblog=19 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ทางสายพระนิพพาน ตอนที่ 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=11-06-2009&group=15&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=11-06-2009&group=15&gblog=19 Thu, 11 Jun 2009 9:18:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-06-2009&group=15&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-06-2009&group=15&gblog=17 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ทางสายพระนิพพาน ตอนที่ 1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-06-2009&group=15&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-06-2009&group=15&gblog=17 Mon, 08 Jun 2009 19:03:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-06-2009&group=15&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-06-2009&group=15&gblog=16 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[การตัดสังโยชน์ 10 เป็นพระอรหันต์ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-06-2009&group=15&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-06-2009&group=15&gblog=16 Mon, 08 Jun 2009 18:53:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-06-2009&group=15&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-06-2009&group=15&gblog=13 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[สังโยชน์ 10]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-06-2009&group=15&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-06-2009&group=15&gblog=13 Mon, 08 Jun 2009 18:41:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-09-2011&group=26&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-09-2011&group=26&gblog=9 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[สุภัททาเทพธิดา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-09-2011&group=26&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-09-2011&group=26&gblog=9 Thu, 29 Sep 2011 23:40:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-09-2011&group=26&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-09-2011&group=26&gblog=8 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[พระจนไปสวรรค์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-09-2011&group=26&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-09-2011&group=26&gblog=8 Thu, 29 Sep 2011 23:34:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-09-2011&group=26&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-09-2011&group=26&gblog=7 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องนางฟ้าขี้เหนียว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-09-2011&group=26&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-09-2011&group=26&gblog=7 Thu, 29 Sep 2011 23:26:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-09-2011&group=26&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-09-2011&group=26&gblog=6 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[นางฟ้าหมอดู]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-09-2011&group=26&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-09-2011&group=26&gblog=6 Thu, 29 Sep 2011 23:16:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-09-2011&group=26&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-09-2011&group=26&gblog=5 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[หมาไปเกิดเป็นเทวดา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-09-2011&group=26&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-09-2011&group=26&gblog=5 Thu, 29 Sep 2011 23:14:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-09-2011&group=26&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-09-2011&group=26&gblog=4 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ลาชเทวธิดา นางเทพธิดาข้าวตอก]]> ลาชเทวธิดานางเทพธิดาข้าวตอกท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย วันนี้ก็มาคุยถึงรายการของวันที่ ๑๘ ธันวาคม....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-09-2011&group=26&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-09-2011&group=26&gblog=4 Thu, 29 Sep 2011 23:09:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-09-2011&group=26&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-09-2011&group=26&gblog=3 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[นางฟ้าปลาทู]]> นางฟ้าปลาทูท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย วันนี้ก็มาคุยกันถึงเขตของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ความจริงการบันท....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-09-2011&group=26&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-09-2011&group=26&gblog=3 Thu, 29 Sep 2011 23:03:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-09-2011&group=26&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-09-2011&group=26&gblog=2 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[นางเทพธิดาปูทะเล]]> นางเทพธิดาปูทะเลท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและท่านผู้รับฟังทั้งหมด วันนี้ก็เป็นรายการของ วันที่ ๑๘....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-09-2011&group=26&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-09-2011&group=26&gblog=2 Thu, 29 Sep 2011 22:55:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-09-2011&group=26&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-09-2011&group=26&gblog=1 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[สวรรค์ชั้นดาวดึงส์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-09-2011&group=26&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-09-2011&group=26&gblog=1 Thu, 29 Sep 2011 22:40:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-08-2011&group=25&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-08-2011&group=25&gblog=9 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ]]> หน้า 8๓. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ           ญาณนี้ เป็นญาณระลึกชาติได้ คือ....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-08-2011&group=25&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-08-2011&group=25&gblog=9 Thu, 25 Aug 2011 23:12:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-08-2011&group=25&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-08-2011&group=25&gblog=8 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[กายในกาย]]> หน้า 7กายในกายนี้แบ่งออกเป็น ๕ ขั้น คือ         ๑. กายอบายภูมิ มีรูปร่....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-08-2011&group=25&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-08-2011&group=25&gblog=8 Thu, 25 Aug 2011 23:05:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-08-2011&group=25&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-08-2011&group=25&gblog=6 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีใช้ญาณต่าง ๆ ]]> หน้า 6          วิธีใช้ญาณต่าง ๆ เมื่อเจริญฌานในกสิณจนถึงอุปจารฌานแล้ว....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-08-2011&group=25&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-08-2011&group=25&gblog=6 Thu, 25 Aug 2011 22:06:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-08-2011&group=25&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-08-2011&group=25&gblog=5 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[มโนมยิทธิ แบบอาจารย์สุข ]]> หน้า 5         มโนมยิทธิ แบบอาจารย์สุข  แบบนี้ใครเป็นคนคิดไม่ทราบ ท่าน....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-08-2011&group=25&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-08-2011&group=25&gblog=5 Thu, 25 Aug 2011 21:03:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-08-2011&group=25&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-08-2011&group=25&gblog=4 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[มโนมยิทธิ]]> หน้า 4         มโนมยิทธิ มโนมยิทธิแปลว่า มีฤทธิ์ทางใจ ในที่นี้ท่านหมาย....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-08-2011&group=25&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-08-2011&group=25&gblog=4 Thu, 25 Aug 2011 20:56:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-08-2011&group=25&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-08-2011&group=25&gblog=3 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อัชฌาศัยเตวิชโช]]> หน้า 3                                    ๒. อัชฌาศัยเตวิชโช         ....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-08-2011&group=25&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-08-2011&group=25&gblog=3 Wed, 24 Aug 2011 22:17:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-08-2011&group=25&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-08-2011&group=25&gblog=2 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อัชฌาศัย]]> หน้า 2                                                               ....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-08-2011&group=25&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-08-2011&group=25&gblog=2 Wed, 24 Aug 2011 22:10:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-08-2011&group=25&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-08-2011&group=25&gblog=1 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[บทนำ]]> หน้า 1          หนังสือคู่มือปฏิบัตินี้ผู้เขียนเขียนขึ้นเพราะปรารภนักป....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-08-2011&group=25&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-08-2011&group=25&gblog=1 Wed, 24 Aug 2011 22:10:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=07-11-2009&group=24&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=07-11-2009&group=24&gblog=2 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสร้างโบสถ์ ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=07-11-2009&group=24&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=07-11-2009&group=24&gblog=2 Sat, 07 Nov 2009 15:04:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-09-2009&group=24&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-09-2009&group=24&gblog=1 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอเชิญร่วมทำบุญในงานบุญกฐินสามัคคี-ชายแดน-ไทย-ลาว ณ วัดป่าอุดมชัยวนาราม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-09-2009&group=24&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-09-2009&group=24&gblog=1 Tue, 08 Sep 2009 15:14:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-03-2010&group=23&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-03-2010&group=23&gblog=7 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ชมรมแผ่เมตตา เชิญร่วมหล่อพระประธานวัดโคกอารักษ์ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-03-2010&group=23&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-03-2010&group=23&gblog=7 Thu, 18 Mar 2010 21:59:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=04-02-2010&group=23&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=04-02-2010&group=23&gblog=6 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุปบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=04-02-2010&group=23&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=04-02-2010&group=23&gblog=6 Thu, 04 Feb 2010 11:04:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=30-12-2009&group=23&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=30-12-2009&group=23&gblog=5 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอเชิญร่วมบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=30-12-2009&group=23&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=30-12-2009&group=23&gblog=5 Wed, 30 Dec 2009 22:18:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-08-2009&group=23&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-08-2009&group=23&gblog=4 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี สร้างพระอุโบสถ-2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-08-2009&group=23&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=25-08-2009&group=23&gblog=4 Tue, 25 Aug 2009 9:49:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=11-08-2009&group=23&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=11-08-2009&group=23&gblog=3 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคี สร้างพระอุโบสถ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=11-08-2009&group=23&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=11-08-2009&group=23&gblog=3 Tue, 11 Aug 2009 16:22:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-08-2009&group=23&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-08-2009&group=23&gblog=2 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวายพระไตรปิฏกพร้อมตู้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-08-2009&group=23&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=24-08-2009&group=23&gblog=2 Mon, 24 Aug 2009 19:53:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=11-08-2009&group=23&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=11-08-2009&group=23&gblog=1 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝากประชาสัมพันธ์ งาน กฐิน ที่ จ.น่าน ครับ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=11-08-2009&group=23&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=11-08-2009&group=23&gblog=1 Tue, 11 Aug 2009 19:45:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=12-08-2009&group=22&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=12-08-2009&group=22&gblog=1 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อานิสงส์การรักษาอุโบสถครึ่งวัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=12-08-2009&group=22&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=12-08-2009&group=22&gblog=1 Wed, 12 Aug 2009 21:15:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-07-2009&group=21&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-07-2009&group=21&gblog=5 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[๑. อัชฌาสัยสุกขวิปัสสโก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-07-2009&group=21&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-07-2009&group=21&gblog=5 Fri, 17 Jul 2009 22:46:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-07-2009&group=21&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-07-2009&group=21&gblog=4 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[พระกรรมฐาน ๔๐]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-07-2009&group=21&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-07-2009&group=21&gblog=4 Fri, 17 Jul 2009 9:58:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=13-07-2009&group=20&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=13-07-2009&group=20&gblog=6 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีฝึกกรรมฐานด้วยตนเองแบบง่าย ๆ หน้า 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=13-07-2009&group=20&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=13-07-2009&group=20&gblog=6 Mon, 13 Jul 2009 20:48:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=12-07-2009&group=20&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=12-07-2009&group=20&gblog=5 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีฝึกกรรมฐานด้วยตนเองแบบง่าย ๆ หน้า 1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=12-07-2009&group=20&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=12-07-2009&group=20&gblog=5 Sun, 12 Jul 2009 21:40:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=04-11-2009&group=19&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=04-11-2009&group=19&gblog=4 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำบุญกฐิน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=04-11-2009&group=19&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=04-11-2009&group=19&gblog=4 Wed, 04 Nov 2009 11:52:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-07-2009&group=19&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-07-2009&group=19&gblog=2 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำบุญวันเข้าพรรษา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-07-2009&group=19&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=08-07-2009&group=19&gblog=2 Wed, 08 Jul 2009 13:06:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=16-10-2009&group=18&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=16-10-2009&group=18&gblog=7 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[I-cried Tag : tag คุณร้องไห้ในโรงหนังครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ (จากหนุ่มน้อยแห่งแม่น้ำบางปะกง)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=16-10-2009&group=18&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=16-10-2009&group=18&gblog=7 Fri, 16 Oct 2009 23:10:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=14-08-2009&group=18&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=14-08-2009&group=18&gblog=6 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[Tag My Computer]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=14-08-2009&group=18&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=14-08-2009&group=18&gblog=6 Fri, 14 Aug 2009 19:09:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=11-07-2009&group=18&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=11-07-2009&group=18&gblog=5 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[TAG มือถือ มันไม่ใช่แค่โทรศัพท์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=11-07-2009&group=18&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=11-07-2009&group=18&gblog=5 Sat, 11 Jul 2009 13:13:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=15-06-2009&group=18&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=15-06-2009&group=18&gblog=3 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[Tag ที่สุดของที่สุด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=15-06-2009&group=18&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=15-06-2009&group=18&gblog=3 Mon, 15 Jun 2009 10:36:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=31-05-2009&group=17&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=31-05-2009&group=17&gblog=9 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[พรหมวิหารสี่ ตอนที่ 3]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=31-05-2009&group=17&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=31-05-2009&group=17&gblog=9 Sun, 31 May 2009 16:52:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-05-2009&group=17&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-05-2009&group=17&gblog=8 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[พรหมวิหารสี่ ตอนที่ 2 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-05-2009&group=17&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=29-05-2009&group=17&gblog=8 Fri, 29 May 2009 12:00:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=27-05-2009&group=17&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=27-05-2009&group=17&gblog=7 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[พรหมวิหารสี่ ตอนที่ 1 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=27-05-2009&group=17&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=27-05-2009&group=17&gblog=7 Wed, 27 May 2009 11:18:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-05-2009&group=17&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-05-2009&group=17&gblog=6 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[คำแผ่เมตตาขอบารมีสมเด็จองค์ปฐม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-05-2009&group=17&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-05-2009&group=17&gblog=6 Fri, 22 May 2009 17:37:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-05-2009&group=17&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-05-2009&group=17&gblog=5 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[การแผ่เมตตา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-05-2009&group=17&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-05-2009&group=17&gblog=5 Fri, 22 May 2009 13:06:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-05-2009&group=17&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-05-2009&group=17&gblog=4 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[คำอธิษฐานขอยกเลิกเนื้อคู่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-05-2009&group=17&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-05-2009&group=17&gblog=4 Fri, 22 May 2009 13:39:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-05-2009&group=17&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-05-2009&group=17&gblog=3 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[การลดกรรม 45 อย่าง ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-05-2009&group=17&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-05-2009&group=17&gblog=3 Fri, 22 May 2009 13:42:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-05-2009&group=17&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-05-2009&group=17&gblog=2 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[คำขอขมาพระรัตนตรัย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-05-2009&group=17&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-05-2009&group=17&gblog=2 Fri, 22 May 2009 13:41:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-05-2009&group=17&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-05-2009&group=17&gblog=1 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[คำแผ่เมตตา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-05-2009&group=17&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-05-2009&group=17&gblog=1 Fri, 22 May 2009 13:40:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=26-08-2010&group=16&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=26-08-2010&group=16&gblog=9 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติพระบุญนาคเที่ยวกรรมฐาน ๓]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=26-08-2010&group=16&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=26-08-2010&group=16&gblog=9 Thu, 26 Aug 2010 11:27:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=26-08-2010&group=16&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=26-08-2010&group=16&gblog=8 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติพระบุญนาคเที่ยวกรรมฐาน ๒]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=26-08-2010&group=16&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=26-08-2010&group=16&gblog=8 Thu, 26 Aug 2010 10:56:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=26-08-2010&group=16&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=26-08-2010&group=16&gblog=7 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติพระบุญนาคเที่ยวกรรมฐาน ๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=26-08-2010&group=16&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=26-08-2010&group=16&gblog=7 Thu, 26 Aug 2010 10:55:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=26-08-2010&group=16&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=26-08-2010&group=16&gblog=6 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติพระบุญนาคเที่ยวกรรมฐาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=26-08-2010&group=16&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=26-08-2010&group=16&gblog=6 Thu, 26 Aug 2010 10:53:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-09-2009&group=16&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-09-2009&group=16&gblog=5 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงปู่มั่น โปรดวิญญาณสามเณรและหญิงที่เป็นห่วงพระเจดีย์ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-09-2009&group=16&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=17-09-2009&group=16&gblog=5 Thu, 17 Sep 2009 22:42:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=23-05-2009&group=16&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=23-05-2009&group=16&gblog=3 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[พระคาถาชินบัญชร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=23-05-2009&group=16&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=23-05-2009&group=16&gblog=3 Sat, 23 May 2009 14:26:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=23-05-2009&group=16&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=23-05-2009&group=16&gblog=2 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ความศักดิ์สิทธิ์พระคาถาชินบัญชร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=23-05-2009&group=16&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=23-05-2009&group=16&gblog=2 Sat, 23 May 2009 14:03:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-05-2009&group=16&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-05-2009&group=16&gblog=1 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติ ท่านท้าวมหาพรหมชินนะบัญจะระ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-05-2009&group=16&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-05-2009&group=16&gblog=1 Fri, 22 May 2009 13:04:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=05-06-2009&group=15&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=05-06-2009&group=15&gblog=9 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[บารมี 10]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=05-06-2009&group=15&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=05-06-2009&group=15&gblog=9 Fri, 05 Jun 2009 23:08:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=05-06-2009&group=15&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=05-06-2009&group=15&gblog=8 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อริยสัจ 4 (ตอนที่ 2)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=05-06-2009&group=15&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=05-06-2009&group=15&gblog=8 Fri, 05 Jun 2009 11:12:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=05-06-2009&group=15&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=05-06-2009&group=15&gblog=7 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[อริยสัจ 4 (ตอนที่ 1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=05-06-2009&group=15&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=05-06-2009&group=15&gblog=7 Fri, 05 Jun 2009 11:07:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-05-2009&group=14&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-05-2009&group=14&gblog=9 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสรุป]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-05-2009&group=14&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-05-2009&group=14&gblog=9 Mon, 18 May 2009 18:26:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-05-2009&group=14&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-05-2009&group=14&gblog=8 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[คำถามเกี่ยวกับพระปัจเจกพุทธเจ้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-05-2009&group=14&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-05-2009&group=14&gblog=8 Mon, 18 May 2009 13:54:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-05-2009&group=14&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-05-2009&group=14&gblog=7 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[การบิณฑบาตโปรดสัตว์ของพระปัจเจกพุทธเจ้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-05-2009&group=14&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-05-2009&group=14&gblog=7 Mon, 18 May 2009 13:51:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-05-2009&group=14&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-05-2009&group=14&gblog=6 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสัมพันธ์ระหว่างพระโพธิสัตว์กับพระปัจเจกพุทธเจ้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-05-2009&group=14&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-05-2009&group=14&gblog=6 Mon, 18 May 2009 13:32:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-05-2009&group=14&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-05-2009&group=14&gblog=5 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติของพระสุสิมะปัจเจกพุทธเจ้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-05-2009&group=14&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-05-2009&group=14&gblog=5 Mon, 18 May 2009 10:01:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-05-2009&group=14&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-05-2009&group=14&gblog=4 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[คำเทศน์ของพระปัจเจกพุทธเจ้า (พระองค์หนึ่ง)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-05-2009&group=14&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-05-2009&group=14&gblog=4 Mon, 18 May 2009 9:59:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-05-2009&group=14&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-05-2009&group=14&gblog=3 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักคำสอนของพระปัจเจกพุทธเจ้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-05-2009&group=14&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-05-2009&group=14&gblog=3 Mon, 18 May 2009 9:57:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-05-2009&group=14&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-05-2009&group=14&gblog=2 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[องค์ธรรมของบุคคลที่ตั้งปณิธานเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-05-2009&group=14&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-05-2009&group=14&gblog=2 Mon, 18 May 2009 9:56:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-05-2009&group=14&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-05-2009&group=14&gblog=1 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[พระปัจเจกพุทธเจ้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-05-2009&group=14&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=18-05-2009&group=14&gblog=1 Mon, 18 May 2009 18:19:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-05-2009&group=13&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-05-2009&group=13&gblog=1 https://phaiseethong.bloggang.com/rss <![CDATA[คาถาบูชาสมเด็จองค์ปฐม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-05-2009&group=13&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phaiseethong&month=22-05-2009&group=13&gblog=1 Fri, 22 May 2009 17:20:35 +0700